HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Dubrovački gitarski trio

DUBROVAČKI GITARSKI TRIO

Jakljanska 1, 20000 Dubrovnik
tel: 020/424-418, fax: 020/425-193

Članovi ansambla / Musicians:

Ante Skaramuca, Frano Matušić, Maroje Brčić

DUBROVAČKI GITARSKI TRIO osnovan je 1992. Sva tri glazbenika profesori su gitare na Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u Dubrovniku. Nastupaju diljem Hrvatske i u inozemstvu (Njemačka, Španjolska, Italija). Okosnicu repertoara čine Matušićeve transkripcije skladbi izvorno pisanih za druge instrumente. Praizveo je i djela hrvatskih skladatelja poput Željka Brkanovića, Nikše Njirića i Ive Josipovića. Ansambl je također objavio i CD u izdanju Croatia Records.

DUBROVNIK GUITAR TRIO - was founded in 1992. All three members are guitar professors at the Luka Sorkočević Art School in Dubrovnik. They perform in Croatia and abroad (Germany, Spain, Italy). Their repertoire is based on Matušić's transcriptions of compositions originally written for other instruments. They were the first to perform works from Croatian composers like Željko Brkanović, Nikša Njirić and Ivo Josipović. The ensemble also had a CD published by Croatia Records.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.