HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Simfonijski puhački orkestara Hrvatske vojske

SIMFONIJSKI PUHAČKI ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA RH

Ilica 256b, 10000 Zagreb
tel.: 01/3786 722; fax: 01/3786 538
e-mail: orkestar@morh.hr
Zapovjednik / Commander: Miroslav Vukovojac-Duga bojnik / major

SIMFONIJSKI PUHAČKI ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA RH reprezentativni je orkestar Republike Hrvatske osnovan 1991. Pored obavljanja protokolarnih zadaća orkestar je razvio i opsežnu koncertnu djelatnost. Okosnicu repertoara čine originalne skladbe za puhače, hrvatske praizvedbe djela svjetske glazbene baštine, djela suvremenih skladatelja i praizvedbe hrvatskih autora. U sklopu orkestra djeluje i niz komornih sastava različite vrste - s vlastitim ciklusima koncerata. Orkestrom ravnaju najznačajniji hrvatski dirigenti, a osim brojnih snimki za Hrvatsku radioteleviziju orkestar je snimao i za diskografsku kuću Honey Rock. Članovi orkestra izabrani su predstavnici najmlađe generacije puhača školovanih u Hrvatskoj.

SYMPHONY WIND ORCHESTRA OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF CROATIA is the representational orchestra of the Republic of Croatia, founded in 1991. Along with performing the protocol assignments, the orchestra has developed a wide range of concert activities. Its repertoire is based on the original brass compositions, Croatian interpretations of the world's musical heritage, works of contemporary composers and on interpretations of various croatian authors. Various chamber ensembles are active within the orchestra, performing their own concert cycles. Most distinguished Croatian conducters work with the orchestra, which has recorded numerous performances for the HRT(Croatian Radio and Television), as well as for the Honey Rock record company. The members of the orchestra are chosen representatives of the youngest generation of brass musicians educated in Croatia.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.