HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Orkestar opere HNK u Zagrebu

ORKESTAR OPERE HNK U ZAGREBU

Hrvatsko narodno kazalište
Zoran Juranić
Trg maršala Tita 10, 10000 Zagreb
tel. 01/48-28-550

Ravnatelj/Director: Zoran Juranić

ORKESTAR OPERE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU - počeci se vezuju za prvu kazališnu zgradu na Markovom trgu kada se 1870. osniva stalna opera pod vodstvom Ivana Zajca. Paralelno s aktivnošću u opernim i baletnim izvedbama, orkestar veliku pozornost pridaje i simfonijskim koncertima te 1919. dolazi do reorganizacije i odvajanja kazališnog orkestra od filharmonijskog. Daljnji put bogate i svestrane djelatnosti opernog orkestra vezan je za sudbinu cjelokupnog opernog ansambla i njegov repertoar. Uz stalno izvođenje najznačajnijih opernih djela svjetskog opernog stvaralaštva posebno se domaćem hrvatskom repertoaru i opernom i baletnom stvaralaštvu posvećivana velika pozornost, te je zasluga ovog orkestra upravo u promicanju i čuvanju hrvatske nacionalne kulturne glazbene baštine. Orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta zajedno s cjelokupnim ansamblom često gostuje i u inozemstvu u najvećim opernim kućama i na brojnim festivalima. Opera Hrvatskog narodnog kazališta uvijek je bila središte hrvatskih glazbenih zbivanja i izvorište brojnih generacija orkestralnih glazbenika i pjevača koji su uz djelovanje u matičnoj kući predstavljali hrvatsku umjetnost širom svijeta.

CROATIAN NATIONAL THEATRE (HNK) OPERA ORCHESTRA in ZAGREB - the origins are tied with the first theatre building which was located on St. Mark's square, where in 1870, under the leadership of Ivan Zajc, a permanent opera house was founded. Along with the opera and ballet activities, the orchestra is often performing symphonic concerts, which leads to eventual reorganization in 1919, when theatrical and philharmonic orchestra are separately formed. Ever since, the rich and versatile activities of the opera orchestra have been closely related to the faith of the entire opera ensemble and its repertoire. The orchestra has been performing all the great works from the world of opera, particularly operas and ballets from Croatian authors, earning itself the credit for promoting and preserving the national cultural and musical heritage. The Opera Orchestra and the entire ensemble often perform abroad where they are being hosted by some of the greatest opera houses and various festivals. The HNK Opera has always been the central stage for Croatian musical events and the source of many generations of orchestral musicians and vocals who represented Croatian artistry in their performances throughout the world.


  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.