HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Hrvatski komorni orkestar

HRVATSKI KOMORNI ORKESTAR

Management:
Anđelko Ramušćak
Pavlinovićeva 1
10000 ZAGREB
Tel./fax: 01/37 60 129
e-mail: andjelko.ramuscak@zg.t-com.hr

Šef-digirent/Chief-Conductor:
Dian Tchobanov
www.tchobanov.com

Počasni šef-dirigent/Honorary Chief-Conductor: Pavle Dešpalj

HRVATSKI KOMORNI ORKESTAR osnovan je 1988. g. na poticaj HUOKU – Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika. Idejni začetnik Anđelko Ramušćak želio je potaknuti izvođenje orkestralne literature za komorne sastave te dati priliku mladim glazbenicima da se predstave i steknu prva iskustva.
Godine 1989., vodstvo Orkestra preuzima mladi japanski dirigent Kazushi Ono, koji tada dolazi u Zagreb kao dirigent Zagrebačke filharmonije. Pod njegovim vodstvom Orkestar uz djela iz razdoblja baroka i klasike počinje izvoditi i djela 20.st., posebice ona hrvatskih skladatelja.U godini 1991. kad svijet slavi 200-tu obljetnicu Mozartove smrti, Orkestar ima zapažene nastupe pod ravnanjem međunarodno priznatog fagotista Rudolfa Klepača. Od sezone 1995./96. šef-dirigent postaje ugledni hrvatski dirigent i skladatelj Pavle Dešpalj, a danas je doživotni počasni šef-dirigent HKO.
U sezoni 2009./10. Orkestar slavi 20. obljetnicu svog postanka nizom koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu, ali i nastupima u Italiji, Austriji, Njemačkoj te Švicarskoj. Među najzapaženijima je svakako izvedba Mozartova Requiema 2004.g. u Zagrebačkoj katedrali pod vodstvom jednog od najpoznatijih hrvatskih dirigenata, Berislava Klobučara.
Orkestrom su između ostalog dirigirali: Milan Horvat, Henri van de Velde,Uroš Lajovic, Milan Turković i dr. Od sezone 2012./13. mjesto šefa-dirigenta preuzima mladi, perspektivni dirigent Dian Tchobanov, koji se već istaknuo svojim orkestralnim radom na nekoliko projekata, ali i preuzimanjem dirigentske palice u Baletu Hrvatskog narodnog kazališta u sezoni 2010./11.

CROATIAN CHAMBER ORCHESTRA was founded in 1988. Its founding was encouraged by the Croatian Association of Orchestral and Chamber Musicians.. The idea was put forward by Anđelko Ramušćak who wanted to instigate performing orchestral literature for chamber orchestras, as well as to give a chance to young musicians to present themselves and gain experience. In the year of 1989 the leadership of the orchestra was taken on by a young Japanese conductor Kazushi Ono, who came to Zagreb at that time as a conductor of Zagreb Philharmonic Orchestra. Under his leadership the orchestra performed baroque and classical works, but started playing 20th century authors, especially Croatian composers.
In 1991, when the world celebrated the 200th anniversary from Mozart's death, the orchestra had its acclaimed concerts, conducted by the internationally renowned bassoonist Rudolf Klepač. Pavle Dešpalj, a notable Croatian conductor and composer became the chief-conductor in the season 1995/96. Today Pavle Dešpalj is a lifelong honorary chief-conductor of the Croatian Chamber Orchestra. The Orchestra celebrated their 20thanniversary in the season 2009/10 by giving a series of concerts in the Croatian Music Institute, as well as performing in Italy, Austria, Germany and Switzerland. One of the most notable is the performance of Mozart's Requiem in Zagreb Cathedral in 2004, conducted by one of the most famous Croatian conductors, Berislav Klobučar. The Orchestra was, among others, conducted by: Milan Horvat, Henri van de Velde, Uroš Lajovic, Milan Turković etc.
In season 2012/13, the place of the chief-conductor was taken by the young up-and-coming conductor Dian Tchobanov, who has already stood out by his orchestral work in a few projects, as well as by taking the baton in the Croatian National Theatre in season 2010/11.

 
  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.